Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea

1 – 4 Septembrie, 2016

Prezența și activitatea tinerilor în Biserică

o coordonată centrală a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea, de la București, are ca scop formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Capitală, pentru ca aceștia să devină, la rândul lor, formatori în comunitățile de care provin. Pe lângă toate manifestările prevăzute în programul evenimentului unul din punctele centrale ale Întâlnirii îl constituie cele două ateliere de lucru prin intermediul cărora se dorește crearea unui cadru adecvat în care tinerii să identifice problemele specifice generației lor și să ofere posibile răspunsuri propriilor frământărilor. În acest fel Biserica își reafirmă și consolidează rolul de partener onest al tinerei generații pe drumul propriei desăvârșiri.

Conform Conceptului Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată Lumea, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 235 / 2016), în cadrul manifestărilor din 1-4 septembrie 2016, de la București, cele două ateliere de lucru vor fi structurate fiecare pe durata a câte 150 de minute. La acestea vor lua parte 2.000 de tineri împărțiți în 100 de grupe (câte 20 pe grupă).

Întrucât tinerii reprezintă un segment de populație ce caută răspunsuri la problemele specifice vârstei, mai mult decât reprezentanții oricărei alte categorii de vârste, iar societatea contemporană, a cărei paradigmă este într-o continuă schimbare, face ca nevoile tinerilor să fie din ce în ce mai variate, considerăm necesar ca aceste dezbateri să fie canalizate pe coordonatele date de locul, rolul și importanța tinerilor în Biserică – dintr-o perspectivă multilaterală, în care axa cardinală să fie dată tocmai de relația tinerilor cu Biserica.

În acest context, temele specifice celor două sesiuni de lucru trebuie să fie complementare pentru a da răspuns la două întrebări: 1. Care sunt așteptările tinerilor de la Biserică? şi 2. Care sunt așteptările Bisericii de la tineri?

Prima sesiune de lucru

Prima sesiune de lucru ce se va ține în dimineața zilei de vineri 2 septembrie 2016 este intitulată: Locul, rolul și importanța tinerilor în Biserică. Scopul  acesteia este acela de a oferi tinerilor oportunitatea de a-și exprima opiniile cu privire la: relațiile cu Biserica, moduri de organizare ale tinerilor în Biserică, tipuri de activități prin care tânăra generație să fie implicată în viața parohială, precum și la reperele relației tineri – Biserică;

În acest sens au fost alese patru subteme care vor fi dezbătute de tineri, într-o manieră non-formală, lucrând pe echipe:

 • Organizarea și lucrarea cu tinerii în Biserică: ONG sau/și grupă de catehizare?
 •  Ce activități ar trebui să organizeze/inițieze/găzduiască Biserica pentru ca tinerii să fie atrași mai mult în viața parohială?
 •  Vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri (dependența de droguri, alcool, pornografie, stereotipuri fața de Biserică etc.;) – e Biserica un răspuns? Cum?
 •  Întâlniri ale tinerilor în capele mici și în catedrale mari – Ce este esențial pentru bucuria întâlnirii?

 

A doua sesiune de lucru

Cea de-a doua sesiune de lucru, ce va avea loc în dimineața zilei de sâmbătă, trei septembrie 2016 este intitulată Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii – comunicare adecvată/ neadecvată; suficientă/insuficientă. Scopul acesteia este acela de a identifica posibile zone de intersecție între nevoile tinerilor și cadrul în care Biserica poate răspunde acestora (activități, direcții de acțiune ale Bisericii pentru a răspunde nevoilor tinerilor – nevoi spirituale, de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere ș.a.);

În acest sens, cele patru subteme alese pentru această sesiune de lucru sunt:

 • Familia creștină – tabloul/profilul familiei creștine în societatea de azi; cum văd tinerii familia creștină?
 • Educația pentru sănătate – modalități de abordare adecvată a educației pentru sănătate;
 • Ora de Religie – așteptări, sugestii de îmbunătățire, abordări inovative;
 • (Auto)descoperirea, (auto)definirea și cercul de prieteni în Biserică – spațiu al socializării tinerilor .

Desfășurarea atelierelor de lucru

 • în vederea implicării tuturor participanților la cele două ateliere de lucru a fost aleasă metoda World Cafe, care presupune crearea unui mediu „special”, pe echipe mici de lucru (maxim 5 persoane), fiecare echipă așezată în jurul unei mese și astfel să poată discuta degajat, fără presiunea unui moderator autoritar.
 • Partea Introductivă: presupune o activitate interactivă de cunoaștere la nivelul întregului grup și împărțirea participanților pe grupe de lucru, precum și prezentarea informațiilor necesare în vederea bunei desfășurări a atelierelor de lucru.
 • Se formează 4 puncte de lucru în sală, iar reprezentantul fiecărei echipe rămâne la poziția inițială, iar ceilalți participanți se rotesc în așa fel încât timp de 15 minute fiecare echipă de lucru să abordeze fiecare temă, preluând informațiile de la cei care au lucrat anterior; cel care va rămâne la punctul de lucru va prezenta concluziile temei dezbătute. Important este ca fiecare echipă să urmărească anumite aspecte ale tematicii încercând să ofere fie o soluție la o problemă concretă cu care ei s-au confruntat, fie să lase o întrebare deschisă ce poate duce la aprofundarea temei discutate.
 • Reprezentații fiecărei echipe, în câte 10 minute prezintă concluziile la care au ajuns. Pe durata prezentării rezultatelor, voluntarul facilitator își ia notițe cu ideile principale, urmând ca pe baza acestor idei fiecare moderator să întocmească – chiar în ziua dezbaterii – un document în care să sintetizeze concluziile tinerilor.
 • În ultima parte a atelierelor de lucru se vor trage concluziile sesiunii de lucru la nivelul întregului grup. Pentru a se evita monopolizarea discursului de către o singură persoană și pentru implicarea a cât mai multe persoane în vederea emiterii unei judecăți de valoare referitor la tema dezbaterii este important ca sesiunea de concluzii fie una interactivă.

Așteptări

În urma celor două zile de dezbateri, participanții la aceste grupuri de lucru vor conștientiza, din experiența dobândită și din schimbul de idei că tinerii au un loc aparte în Biserică și că rolul lor este unul extrem de important; la rândul lor vor deveni vectori ai acestor idei în grupurile din care fac parte şi în comunitățile din care provin;  În contextul în care cei 2 000 de participanți vor furniza o serie de răspunsuri la propriile frământări, prin intermediul moderatorilor și a documentelor întocmite de ei în urma dezbaterilor, concluziile trase vor reprezenta un material de lucru pentru dinamizarea activităților de tineret din Bisericile reprezentate de tinerii participanți